อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขาวิชาตจวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาตจวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาตจวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

Slider

สำหรับประชาชนทั่วไป

สัญญาณผิวบอกโรคร้าย

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร 
อาจารย์แพทย์ประจำสาขา ตจวิทยา

เพมฟิกอยด์

โรคตุ่มน้ำพอง หรือ เพมฟิกัส คืออะไร?

โรคตุ่มน้ำพอง หรือ เพมฟิกัส (pemphigus) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า pemphix หมายถึง ตุ่มพองหรือแผลพอง จัดอยู่ในกลุ่มโรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ โดยมีการสร้างแอนติบอดี้ที่มาทำลายการยึดของเซลล์ผิวหนัง ผิวหนังจึงหลุดลอกออกจากกันโดยง่าย ทำให้เกิดอาการตุ่มน้ำพองที่ผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ

ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง โดย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เพจที่รวบรวมเกี่ยวกับโรคผิวหนังต่างๆ ได้อย่างครบครั้น

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.