บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้ หน่วยโรคปอด

S__24928319-1024x683.png
13/Dec/2018

        คุณสิริลักษณ์ บุพธรรม บริจาคเครื่องมือทาง การแพทย์ ให้กับหน่วยโรคปอด ฝ่าย อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน ชั้น 10 A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


IMG_8077-1024x683.png
12/Nov/2018

        ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวย การด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนา คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมนำเสนอสรุปผลโครงการการ พัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean


IMG_9295-1024x683.png
12/Nov/2018

        คุณวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาค เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัด หาเครื่องมือแพทย์ (เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.