ติดต่อเรา

คลินิกทั่วไป และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ที่อยู่ : ตึก ภปร. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ป่วยเก่า > ติดต่อชั้น G ตึกภปร เพื่อลงทะเบียนการตรวจรักษา
ผู้ป่วยใหม่ > ติดต่อชั้น G ตึกภปร เพื่อลงทะเบียนทำประวัติผู้ป่วยและลงทะเบียนการตรวจรักษา
> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/

วันเวลาทำการ

ในเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:00-16:00
นอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ : 16:00-20:00
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 08.00-12.00

สำหรับงานธุรการ การศึกษาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

                Email : skinchula@chulahospital.org

สำหรับแพทย์เพื่อปรึกษาและส่งตัวผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ให้การรักษาแสงอาทิตย์เทียม

Email : contact.sunrise@chula.ac.th

คลินิกภาวะผิวแพ้แสงอาทิตย์และพันธุศาสตร์ (P-PRIME clinic)

Email : contact.pprime@chula.ac.th

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.