ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

DERM CU MASTER CHEF

ประกาศ  หยุดรับแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน และต่างประเทศ 

     เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิค-19 เกิดขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอประกาศหยุดรับ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน และต่างประเทศ  ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐและประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณกิตติมา  063-146-6671

Facebook Live

ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง Facebook live การดูแลผิวหนังในช่วง ” COVID-19″
ออกอากาศเวลา 16.00 น.
โดย ผศ.พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
พิธีกร นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
พิธีกรรับเชิญ คุณ โอปอล ปาณิสรา อารยะสกุล

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.