ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Live

ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง Facebook live การดูแลผิวหนังในช่วง ” COVID-19″
ออกอากาศเวลา 16.00 น.
โดย ผศ.พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
พิธีกร นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
พิธีกรรับเชิญ คุณ โอปอล ปาณิสรา อารยะสกุล

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.