จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์

12 November 2018 by admin
IMG_9295-1024x683.png

        คุณวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาค เงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัด หาเครื่องมือแพทย์ (เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.