บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้ หน่วยโรคปอด

13 December 2018 by admin
S__24928319-1024x683.png

        คุณสิริลักษณ์ บุพธรรม บริจาคเครื่องมือทาง การแพทย์ ให้กับหน่วยโรคปอด ฝ่าย อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน ชั้น 10 A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.